آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران ۹۶ – ۹۷

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران ۹۶ - ۹۷
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران ۹۶ - ۹۷

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران ۹۶ – ۹۷

دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنکور ۹۶ – ۹۷ در نیمسال اول تحصیلی ، ۱۶۰ دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران در کنکور ۹۶ در منطقه ۱ حدود ۶۹ ، منطقه ۲ حدود ۲۴۷ و در منطقه ۳ حدود ۲۱۸ بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ۹۷ به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند.
در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران در کنکور  ۹۶ – ۹۷  را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته پزشکی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور ۹۷ خود را انجام دهند .


رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران ۹۶ – ۹۷ در منطقه ۱

ادبیات فارسی۹۰۸۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰
عربی۸۰۹۰۹۰۹۰۸۰
معارف۸۰۸۰۹۰۱۰۰۹۰
زبان انگلیسی ۹۰۹۰۸۰۹۰۹۰
زمین شناسی ۱۰۲۰۲۰۱۰۳۰
ریاضی ۹۰۹۰۹۰۸۰۹۰
زیست ۸۰۷۰۸۰۸۰۸۰
فیزیک ۸۰۸۰۸۰۸۰۹۰
شیمی۸۰۹۰۷۰۸۰۷۰
رتبه درمنطقه۱۶۹۵۹۵۳۴۵۴۳
رتبه کشوری۱۹۶۱۵۸۱۳۷۱۲۴۱۲۰
محل سکونتتبریزتبریزتبریزشیرازتبریز

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران ۹۶ – ۹۷ در منطقه ۲

ادبیات فارسی۸۰۹۰۹۰۹۰۱۰۰
عربی۶۰۸۰۹۰۸۰۹۰
معارف۷۰۹۰۹۰۹۰۱۰۰
زبان انگلیسی۶۰۹۰۶۰۹۰۸۰
زمین شناسی۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰
ریاضی۸۰۸۰۷۰۶۰۹۰
زیست شناسی۸۰۹۰۶۰۸۰۷۰
فیزیک ۵۰۶۰۸۰۷۰۶۰
شیمی۸۰۵۰۹۰۹۰۸۰
رتبه درمطقه۲۲۴۷۲۳۵۲۰۳۱۲۴۱۱۷
رتبه کشوری۵۷۱۵۴۱۴۷۶۲۷۸۲۴۵
شهر محل سکونتکرجفردیساراکشهر جدید پرندکرج

رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران ۹۶ – ۹۷ در منطقه ۳

ادبیات فارسی۷۰۹۰۶۰۹۰۷۰
عربی۸۰۷۰۷۰۵۰۷۰
معارف۸۰۷۰۸۰۸۰۸۰
زبان انگلیسی۶۰۷۰۵۰۴۰۵۰
زمین شناسی ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰
ریاضی۷۰۶۰۸۰۷۰۶۰
زیست شناسی۷۰۸۰۸۰۶۰۸۰
فیزیک ۶۰۵۰۷۰۶۰۵۰
شیمی۶۰۶۰۶۰۷۰۸۰
رتبه در منطقه ۳۲۱۸۱۸۹۱۸۳۱۷۲۱۴۳
رتبه کشوری۱۷۳۳۱۵۰۱۱۴۵۵۱۳۹۶۱۲۲۱
شهر محل سکونت هشتگردبوئین زهرافیروزکوهرباط کریمپاکدشت

مشاوره قبولی در رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران در کنکور ۹۷ – ۹۸

در این مقاله اطلاعاتی از قبیل ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم پزشکی تهران در هر نیمسال ، حدود رتبه لازم برای قبولی در رشته پزشکی این دانشگاه و حداقل درصد دروس پذیرفته شدگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده است .

برای مشاوره آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه ها دولتی و غیر دولتی ۹۶-۹۷ با ما تماس بگیرید . . .

۰۹۹۰۷۲۲۴۷۶۶

۰۹۹۰۴۴۵۱۸۷۶

One thought on “آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران ۹۶ – ۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *