حمایت کمیسیون ملی یونسکو از حرف آخر

حرف آخر تحت حمایت کمیسیون ملی یونسکو

در جلسه مشترکی که در تاریخ اول شهریور ۱۳۹۶، با حضور دکتر محب حسینی، مدیر گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو و پورهادی کارشناس این بخش، با آقایان مهندس عبدالرضا منتظری، مدیر مؤسسه آموزشی حرف آخر مهر و مهندس مهرداد مهرعبدالهی، مشاور معاون وزیر صنایع در ایدرو، در کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد، طرفین در خصوص امکان‌سنجی انجام فعالیت‌های مشترک در حوزه آموزش باکیفیت، بحث و تبادل‌نظر کردند.

مدرک بین المللی آیکام از دانشگاه روش شناسی فرانسه

مدرک بین المللی آیکام از دانشگاه روش شناسی فرانسهدر این جلسه:

ابتدا مهندس منتظری به ارائه گزارش مختصری در خصوص فعالیت‌های مؤسسه آموزشی حرف آخر مهر پرداخت و اظهار داشت: این مؤسسه، با سابقه بیش از یک دهه در امر آموزش، با استفاده از پویانمایی در آموزش کتب درسی در مقاطع متوسطه و ابتدایی، شیوه‌ای نوین را برای مدیریت زمان و انتقال بهتر مفاهیم آموزشی ایجاد کرده است.

استاندارد جهانی:

طرح آموزش دروس از طریق پویانمایی، فناوری جدیدی است که در حمایت از طرح هوشمند سازی آموزش وزارت آموزش و پرورش، از طریق تبدیل محتوای آموزشی به اشکال سه بعدی، باعث یادگیری بهتر مطالب شده و برای دروس، الگو و نقشه ‌راه ارائه می‌دهد و موفق به دریافت استاندارد جهانی روش‌شناسی شده است.

حمایت کمیسیون ملی یونسکو از حرف آخر

حرف آخر تحت کمیسیون ملی یونسکو و مدرک بین المللی آیکام از دانشگاه روش شناسی فرانسه 

بر این اساس مؤسسه آموزشی حرف آخر، تاکنون توانسته است از طریق تهیه بسته‌های آموزشی و با استفاده از اساتید برتر کشور و با حمایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در حوزه آموزش از طریق پویانمایی در سطح کشور به موفقیت‌های شایان توجهی دست یابد.” وی در ادامه افزود: “این مؤسسه در نظر دارد که در راستای عدالت آموزشی، با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش استان‌های محروم، آموزش دروس از طریق پویانمایی را در قالب بسته‌های آموزشی، بطور رایگان در اختیار مدارس این استان‌ها و همچنین کشورهای فارسی زبان منطقه قرار دهد و لازمه این امر حمایت معنوی کمیسیون ملی یونسکو است.

دسترسی افراد بازمانده از تحصیل و اقشار محروم، به آموزش باکیفیت:

دکتر محب حسینی در ادامه جلسه، اظهار داشت: “دسترسی افراد بازمانده از تحصیل و اقشار محروم، به آموزش باکیفیت، از اولویت‌های یونسکو در بخش آموزش است.

بر این اساس، کمیسیون ملی یونسکو از هرگونه تلاشی که در جهت گسترش دسترسی به آموزش در کشور، به ‌ویژه در مناطق و استان‌های محروم و اقشار آسیب‌پذیر انجام شود، حمایت می‌کند.” وی در ادامه در خصوص سازوکارهای همکاری با مؤسسه آموزشی حرف آخر مهر از طریق شرکت در برنامه جوایز یونسکو به ‌ویژه «جایزه یونسکو در زمینه نوآوری آموزشی»، معرفی طرح پویانمایی در نشست‌ها و برنامه‌های ملی و استفاده از این طرح در آموزش کودکان بازمانده از تحصیل و پناهجویان افغانی توضیحاتی ارائه داد و در خاتمه قرار شد هماهنگی و مکاتبات لازم در این خصوص انجام شود.

کمیسیون-ملی-یونسکو