لیست قیمت محصولات حرف آخر


توجه توجه توجه

لیست قیمت محصولات حرف آخر به صورت کامل و بروز شده در جدول ذیل آورده شده است. قبل از تهیه هر محصول لطفا با مشاوران حرف آخر تماس گرفته و مشاوره رایگان در مورد محصول و تخفیفات موجود دریافت کنید و بعد اقدام به تهیه منابع کنید.

تماس با مشاوران رتبه برتر حرف آخر

۰۲۱۶۶۰۴۱۵۳۶

لیست قیمت محصولات حرف آخر دروس کنکوری (متوسطه دوم) – کنکور ۱۴۰۰

New List -Gheymat 0-100 Konkur 1399-1400

نام درس نام پکیج قیمت (ه.ت) کتاب کارها
زیست شناسی زیست دهم حرف آخر ۴۳۰ کتاب کار زیست دهم حرف آخر
زیست یازدهم حرف آخر ۵۴۰ کتاب کار زیست یازدهم حرف آخر
زیست دوازدهم حرف آخر ۶۶۰ کتاب کار زیست دوازدهم حرف آخر
زیست گیاهی حرف آخر ۵۱۰ کتاب کار زیست گیاهی حرف آخر
زیست ژنتیک حرف آخر ۵۲۰ کتاب کار زیست ژنتیک حرف آخر
زیست شناسی در دایره حرف آخر ۵۸۰ کتاب کار زیست در دایره حرف آخر
زیست جامع حرف آخر ۳۲۴۰ تماس
شیمی

 

مفاهیم شیمی دهم و یازدهم حرف آخر ۷۵۰ کتاب کار مفاهیم شیمی دهم و یازدهم حرف آخر
مفاهیم شیمی دوازدهم حرف آخر ۵۹۰ کتاب کار مفاهیم شیمی دوازدهم حرف آخر
مسائل شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم حرف آخر ۹۵۰ کتاب کار مسائل شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم حرف آخر
شیمی جامع حرف آخر ۲۲۹۰ تماس
ادبیات قرابت معنایی حرف آخر ۲۲۰ کتاب کار قرابت معنایی حرف آخر
آرایه ادبی حرف آخر ۱۹۰ کتاب کار آرایه ادبی حرف آخر
واژگان، لغت و املاء + تاریخ ادبیات حرف آخر ۳۳۰ کتاب کار واژگان و تاریخ ادبیات حرف آخر
زبان فارسی حرف آخر ۲۱۰ کتاب کار زبان فارسی حرف آخر
ادبیات جامع حرف آخر ۹۵۰ تماس
زبان گرامر و لغات دهم، یازدهم و دوازدهم حرف آخر ۴۴۰ کتاب کار گرامر و لغات جامع حرف آخر
تیر آخر زبان انگلیسی حرف آخر ۲۴۰ کتاب کار تیر آخر زبان حرف آخر
درک مطلب حرف آخر ۲۱۰ کتاب کار درک مطلب حرف آخر
زبان جامع حرف آخر ۸۹۰ تماس

New List -Gheymat 0-100 Konkur 1399-1400

نام درس نام پکیج قیمت کتاب کارها
ریاضی (تجربی) ریاضی جامع ۱ حرف آخر ۷۷۰ کتاب کار ریاضی جامع ۱ حرف آخر
ریاضی جامع ۲ حرف آخر ۴۹۰ کتاب کار ریاضی جامع ۲ حرف آخر
ریاضی جامع ۳ حرف آخر ۶۸۰ کتاب کار ریاضی جامع ۳ حرف آخر
مثلثات و ترکیب توابع حرف آخر ۱۰۰ کتاب کار مثلثات و ترکیب توابع حرف آخر
ریاضی جامع حرف آخر ۲۰۴۰ تماس
فیزیک فیزیک دهم خواص ماده حرف آخر ۱۱۰ کتاب کار فیزیک دهم خواص ماده حرف آخر
فیزیک دهم (فصل ۱.۳.۴) حرف آخر ۴۳۰ کتاب کار فیزیک دهم (فصل ۱.۳.۴) حرف آخر
فیزیک یازدهم حرف آخر ۶۱۰ کتاب کار فیزیک یازدهم حرف آخر
فیزیک دوازدهم (سینماتیک) حرف آخر ۱۹۰ کتاب کار فیزیک دوازدهم (سینماتیک) حرف آخر
فیزیک دوازدهم (دینامیک) حرف آخر ۲۳۰ کتاب کار فیزیک دوازدهم (دینامیک) حرف آخر
فیزیک دوازدهم (نوسان) حرف آخر ۱۶۰ کتاب کار فیزیک دوازدهم (نوسان) حرف آخر
فیزیک دوازدهم (موج، اتمی و هسته ای) حرف آخر ۴۶۰ کتاب کار فیزیک دوازدهم (موج، اتمی و هسته ای) حرف آخر
فیزیک جامع حرف آخر ۲۱۹۰ تماس
دینی دین و زندگی دهم حرف آخر ۳۰۰ کتاب کار دین و زندگی دهم حرف آخر
دین و زندگی یازدهم حرف آخر ۳۳۰ کتاب کار دین و زندگی یازدهم حرف آخر
دین و زندگی دوازدهم حرف آخر ۳۱۰ کتاب کار دین و زندگی دوازدهم حرف آخر
دین و زندگی جامع حرف آخر ۹۴۰ تماس
عربی عربی جامع حرف آخر ۸۸۰ کتاب کار عربی جامع حرف آخر
آزمون ۱۰ آزمون مبحثی حرف آخر ۱۵۰۰ دفترچه ۱۰ آزمون مبحثی حرف آخر
قیمت مجموعه کامل عمومی ۳۶۶۰ تخفیف پلکانی
مجموعه کامل تخصصی (ریاضی) ۷۶۲۰ تخفیف پلکانی
مجموعه کامل تخصصی (تجربی) ۹۷۶۰ تخفیف پلکانی
مجموعه کامل عمومی و اختصاصی (ریاضی) ۱۱۲۸۰ تخفیف پلکانی
مجموعه کامل عمومی، اختصاصی، آزمون و مشاوره تخصصی (تجربی) ۱۴۹۲۰ تخفیف پلکانی
تخفیفات پلکانی حرف آخر ۰-۳۵۰۰ تخفیف پلکانی

دسترسی سریع برای تهیه منابع: فروشگاه حرف آخر

قیمت محصولات ریاضی (رشته ریاضی و فیزیک) نظام جدید حرف آخر

اسم پکیج: قیمت واقعی (تومان) قیمت کل با تخفیف (تومان)
مجموعه کامل (رشته تجربی) نظام جدید ۱۴,۹۲۰,۰۰۰ ۱۱٫۷۲۰٫۰۰۰
مجموعه کامل (رشته ریاضی و فیزیک) نظام جدید ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ ۸.۶۸۰.۰۰۰