قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر:

توجه توجه توجه

قبل از تهیه هر محصول لطفا با مشاوران حرف آخر که در ذیل قید شده است، تماس گرفته و مشاوره رایگان در مورد محصول و تخفیفات موجود دریافت کنید و بعد اقدام به تهیه منابع کنید.

دسترسی سریع برای تهیه منابع: فروشگاه حرف آخر

مشاور ارشد جناب آقای معتمدی نیا ====== ۴۷۶۶-۷۲۲-۰۹۹۰

مشاور ارشد جناب آقای یوسفی ========۱۸۷۶-۴۴۵-۰۹۹۰

نام درسنام پکیجقیمتتخفیف
زیست شناسیزیست دهم۳۴۰
زیست یازدهم۴۳۰
زیست دوازدهم۵۳۰
زیست گیاهی۴۱۰
 زیست ژنتیک۴۲۰
زیست جامع۲۳۳۱تماس
شیمی

 

مفاهیم شیمی دهم و یازدهم۵۹۰
مسایل شیمی دهم و یازدهم۴۸۰
مفاهیم شیمی دوازدهم۴۷۰
مسائل شیمی دوازدهم۲۷۰
شیمی جامع۱۶۲۹تماس
ادبیاتقرابت معنایی۱۸۰
آرایه ادبی۱۵۰
تاریخ ادبیات۱۲۰
واژگان و لغات۱۶۰
زبان فارسی۱۷۰
ادبیات جامع۷۸۰
زبانگرامر و لغات دهم، یازدهم و دوازدهم۳۷۰
تیر آخر زبان انگلیسی۲۰۰
زبان درک مطلب۱۷۰
زبان جامع۷۴۰

 

نام درسنام پکیجقیمتتخفیف
ریاضیریاضی جامع۱۹۶۰
احتمال و آنالیز۲۲۰
مقاطع مخروطی۱۴۰
هندسه۱۵۰
مثلثات۱۰۰
ریاضی جامع۱۴۱۳تماس
فیزیکفیزیک دهم خواص ماده۹۰
فیزیک دهم(الباقی)۳۴۰
فیزیک یازدهم۴۸۰
فیزیک دوازدهم۷۷۰
فیزیک جامع۱۵۱۲تماس
دینیدین و زندگی دهم۲۴۰
دین و زندگی یازدهم۲۶۰
دین و زندگی دوازدهم۲۵۰
دین و زندگی جامع۷۵۰
عربیعربی جامع۶۹۰تماس
آزمون۱۰ آزمون مبحثی
قیمتقیمت کامل تخصصی۶۸۸۵تماس
قیمت کامل عمومی۲۹۶۰تماس
قیمت پک جامع نظام جدید۱۱۸۷۰۹۴۹۶

 

قیمت محصولات ریاضی نظام جدید حرف آخر

 

قیمت محصولات دروس عمومی نظام قدیم حرف آخر

قیمت محصولات ریاضی نظام قدیم حرف آخر

قیمت محصولات فیزیک نظام قدیم حرف آخر

قیمت محصولات زیست نظام قدیم حرف آخر

قیمت محصولات شیمی نظام قدیم حرف آخر

 

اسم پکیج :قیمت واقعی  (تومان)قیمت کل با تخفیف  (تومان)
مجموعه کامل رشته تجربی نظام قدیم۱۱,۴۴۰,۰۰۰۹٫۱۵۲٫۰۰۰
مجموعه کامل رشته تجربی نظام جدید۱۱,۸۷۰,۰۰۰۹٫۴۹۶٫۰۰۰
مجموعه کامل رشته ریاضی – فیزیک نظام جدید۱,۵۷۰,۰۰۰        –