مشاهده همه 7 نتیجه

مکمل دینی یازدهم و دوازدهم حرف آخر

25,000 تومان

مکمل دینی یازدهم و دوازدهم حرف آخر

این پکیج تکمیل کننده منبع دین و زندگی سال های ۱۱ هم و ۱۲ هم است. که در قالب یک حلقه dvd ارائه شده است. و دیگر نیازی نیست که دانش آموزان اقدام به تهیه منابع جدید کنند. با تهیه این محصول منابع شما بروز شده و نیازی به تهیه دوباره منابع و هزینه اضافه نیست .

کتاب کار دین و زندگی دوازدهم حرف آخر – استاد یوسفیان پور

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار دین و زندگی دوازدهم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۹۰ صفحه
 •  مولف: استاد علیرضا یوسفیان پور
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل دین و زندگی دوازدهم

کتاب کار دین و زندگی یازدهم حرف آخر – استاد یوسفیان پور

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار دین و زندگی یازدهم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۹۰ صفحه
 •  مولف: استاد علیرضا یوسفیان پور
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال دوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل دین و زندگی یازدهم

دین و زندگی دوازدهم حرف آخر

250,000 تومان

ویژگی محصول دین و زندگی دوازدهم حرف آخر :

 • – حلقه DVD و – جلسه
 •  آموزش کامل و دقیق دین و زندگی دوازدهم 
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد علیرضا یوسفیان پور
 • قابل استفاده برای: ( عمومی ) کلیه رشته های نظری نظام جدید
 • جمع بندی با نقشه راه

 • الگوسازی و انیمیشن سازی بصورت جذاب و کیفیت بالا و ارتباط با مفاهیم دینی و تستی
 • حل تمامی تست های تالیفی و کنکوری و پیش بینی کنکور
 • به همراه کتاب کار رایگان

دین و زندگی یازدهم حرف آخر

260,000 تومان

ویژگی محصول دین و زندگی یازدهم حرف آخر :

 • – حلقه DVD و – جلسه
 •  آموزش کامل و دقیق دین و زندگی یازدهم 
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد علیرضا یوسفیان پور
 • قابل استفاده برای: ( عمومی ) کلیه رشته های نظری نظام جدید
 • جمع بندی با نقشه راه

 • الگوسازی و انیمیشن سازی بصورت جذاب و کیفیت بالا و ارتباط با مفاهیم دینی و تستی
 • حل تمامی تست های تالیفی و کنکوری و پیش بینی کنکور
 • به همراه کتاب کار رایگان

دین و زندگی دهم حرف آخر

240,000 تومان

ویژگی های پکیج دین و زندگی حرف آخر:

الگوسازی و انیمیشن سازی بصورت جذاب و کیفیت بالا و ارتباط با مفاهیم دینی و تستی
ارائه نقشه راه در پایان هر فصل
حل تمامی تست های تالیفی و کنکوری و پیش بینی کنکور

به همراه کتاب کار رایگان