نمایش 3 نتیحه

آزمون مبحثی شماره ۸ ، ۹ و ۱۰ نظام جدید حرف آخر

220,000 تومان

ویژگی محصول آزمون مبحثی شماره ۸ ، ۹ و ۱۰ نظام جدید حرف آخر:

 • ۳  حلقه DVD 
 •  هر سوال = یک کلیپ پاسخنامه
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: اساتید شعبانی ، شاکری ، روان ، عبدالرضا منتطری ، قاسمی ، محسن منتظری ، شیروانی ، کامیار ، واعظی ، یوسفیان پور ، محمودی
 • قابل استفاده برای: رشته علوم تجربی (نظام جدید)
 • آموزش پاسخنامه به سبک انیمیشن

 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست با الگوها طلایی

آزمون مبحثی شماره ۶ و ۷ نظام جدید حرف آخر

220,000 تومان

ویژگی محصول آزمون مبحثی شماره ۶ و ۷ نظام جدید حرف آخر:

 • ۲  حلقه DVD 
 •  هر سوال = یک کلیپ پاسخنامه
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: اساتید شعبانی ، شاکری ، روان ، عبدالرضا منتطری ، قاسمی ، محسن منتظری ، شیروانی ، کامیار ، واعظی ، یوسفیان پور ، محمودی
 • قابل استفاده برای: رشته علوم تجربی (نظام جدید)
 • آموزش پاسخنامه به سبک انیمیشن

 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست با الگوها طلایی

پنج آزمون مبحثی نظام جدید حرف آخر

550,000 تومان

ویژگی محصول:

 • ۵  حلقه DVD 
 •  هر سوال = یک کلیپ پاسخنامه
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: اساتید شعبانی ، شاکری ، روان ، عبدالرضا منتطری ، قاسمی ، محسن منتظری ، شیروانی ، کامیار ، واعظی ، یوسفیان پور ، محمودی
 • قابل استفاده برای: رشته علوم تجربی (نظام جدید)
 • آموزش به سبک انیمیشن

 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست با الگوها طلایی