مشاهده همه 7 نتیجه

املا لغات و واژگان حرف آخر- نظام جدید – استاد محسن منتظری

160,000 تومان

ویژگی محصول املا لغات و واژگان حرف آخر- نظام جدید:

 • x حلقه DVD و x جلسه
 •  آموزش کامل و دقیق املاء ، لغت و واژگان سال دهم و یازدهم و دوازدهم
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد محسن منتظری
 • قابل استفاده برای: ( عمومی ) کلیه رشته های نظری نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و داستان سازی
 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست ها سالهای قبل

تاریخ ادبیات حرف آخر – نظام جدید – استاد محسن منتظری

120,000 تومان

ویژگی محصول تاریخ ادبیات حرف آخر – نظام جدید:

 • ۲ حلقه DVD و ۹ جلسه
 •  آموزش کامل و دقیق تاریخ ادبیات سال دهم و یازدهم و دوازدهم
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد محسن منتظری
 • قابل استفاده برای: ( عمومی ) کلیه رشته های نظری نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و داستان سازی
 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست ها با الگوها

ارایه ادبی حرف آخر نظام جدید – استاد محسن منتظری

150,000 تومان

ویژگی محصول ارایه های ادبی حرف آخر نظام جدید:

 • ۳ حلقه DVD و ۱۰ جلسه
 •  آموزش کامل و دقیق آرایه های ادبی سال دهم و یازدهم و دوازدهم
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد محسن منتظری
 • قابل استفاده برای: ( عمومی ) کلیه رشته های نظری نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن
 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست ها با الگوها

زبان فارسی ادبیات حرف آخر نظام جدید – استاد محسن منتظری

170,000 تومان

ویژگی محصول زبان فارسی ادبیات حرف آخر نظام جدید:

 • ۳ حلقه DVD و ۱۰ جلسه
 •  آموزش کامل و دقیق زبان فارسی سال دهم و یازدهم و دوازدهم
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد محسن منتظری
 • قابل استفاده برای: ( عمومی ) کلیه رشته های نظری نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن
 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست ها با الگوها

کتاب کار آرایه های ادبی نظام جدید حرف آخر – استاد محسن منتظری

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار آرایه های ادبی نظام جدید حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۵۰ صفحه
 •  مولف: استاد محسن منتظری
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان دوره متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل آرایه های ادبی  نظام جدید

کتاب کار قرابت معنایی نظام جدید و قدیم حرف آخر – استاد محسن منتظری

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار قرابت معنایی نظام جدید و قدیم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۵۰ صفحه
 •  مولف: استاد محسن منتظری
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان دوره متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید و قدیم
 • آموزش کامل قرابت معنایی نظام جدید و قدیم

قرابت معنایی نظام جدید حرف آخر

180,000 تومان

ویژگی محصول:

 • ۵  حلقه DVD و ۹ جلسه
 •  آموزش کامل و دقیق قرابت معنایی سال دهم و یازدهم و دوازدهم
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد محسن منتظری
 • قابل استفاده برای: ( عمومی ) کلیه رشته های نظری نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن
 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست ها با الگوها