نمایش 1–16 از 27 نتیجه

کتاب زیست در ۱۰۰ دایره حرف آخر – نظام جدید – استاد شعبانی ، شاکری و روان

45,000 تومان

کتاب زیست در ۱۰۰ دایره حرف آخر – نظام جدید:

 • یک جلد کتاب x صفحه
 •  مولف: استاد رضا شعبانی ، محمد شاکری ، هومن روان
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان رشته تجربی کلیه مقاطع ( نظام جدید )
 • پوشش کل زیست شناسی در ۱۰۰ دایره
کتاب تست پلاس زیست حرف آخر - نظام جدید و قدیم - استاد شعبانی ، شاکری و روان Out Of Stock

کتاب تست پلاس زیست حرف آخر

ویژگی کتاب کار زیست یازدهم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب — صفحه
 •  مولف: استاد رضا شعبانی ، محمد شاکری ، هومن روان
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان رشته تجربی کلیه مقاطع ( نظام جدید و قدیم )

کتاب کار عربی دهم ، یازدهم و دوازدهم حرف آخر – استاد واعظی

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار عربی دهم ، یازدهم و دوازدهم حرف آخر ( نظام جدید ) :

 • یک جلد کتاب ۱۵۰ صفحه
 •  مولف: استاد  پیمان کامیار
 •  قابل استفاده برای:کلیه دانش آموزان رشته های نظزی (تجربی ، ریاضی – فیزیک ، انسانی ، هنر و زبان انگلیسی)
 • آموزش کامل  عربی سال دهم ، یازدهم و دوازدهم

کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – نوسان ( نظام جدید )- استاد کامیار

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – نوسان ( نظام جدید ) :

 • یک جلد کتاب ۶۰ صفحه
 •  مولف: استاد  پیمان کامیار
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال سوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید (تجربی و ریاضی – فیزیک)
 • آموزش کامل  حرکت نوسان سال دوازدهم

کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – دینامیک ( نظام جدید )- استاد کامیار

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – دینامیک ( نظام جدید ) :

 • یک جلد کتاب ۷۰ صفحه
 •  مولف: استاد  پیمان کامیار
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال سوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید (تجربی و ریاضی – فیزیک)
 • آموزش کامل  حرکت دینامیک سال دوازدهم

کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – حرکت شناسی / سینماتیک ( نظام جدید )- استاد کامیار

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – حرکت شناسی / سینماتیک ( نظام جدید ) :

 • یک جلد کتاب ۸۰ صفحه
 •  مولف: استاد  پیمان کامیار
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال سوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید (تجربی و ریاضی – فیزیک)
 • آموزش کامل  حرکت شناسی / سینماتیک سال دوازدهم

کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – موج ، اتمی و هسته ای – استاد پیمان کامیار

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – موج ، اتمی و هسته ای ( نظام جدید ) :

 • یک جلد کتاب ۱۰۰ صفحه
 •  مولف: استاد  پیمان کامیار
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال سوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید (تجربی و ریاضی – فیزیک)
 • آموزش کامل فیزیک دوازدهم  ( موج ، اتمی و هسته ای )

کتاب کار آنالیز ترکیبی و احتمال حرف آخر – نظام جدید – استاد منتظری

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار آنالیز ترکیبی و احتمال حرف آخر – نظام جدید :

 • یک جلد کتاب ۳۰ صفحه
 •  مولف: استاد  عبدالرضا منتظری
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان رشته تجربی متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل آنالیز ترکیبی و احتمال ریاضیات رشته تجربی

کتاب کار مقاطع مخروطی حرف آخر – نظام جدید – استاد منتظری

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار مقاطع مخروطی حرف آخر – نظام جدید :

 • یک جلد کتاب ۳۰ صفحه
 •  مولف: استاد  عبدالرضا منتظری
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول و دوم و سوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل مقاطع مخروطی رشته تجربی

کتاب کار مثلثات و ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر – نظام جدید و قدیم – استاد منتظری

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار مثلثات و ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۳۰ صفحه
 •  مولف: استاد  عبدالرضا منتظری
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول و دوم و سوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید و قدیم رشته تجربی
 • آموزش کامل مثلثات و ترکیب و تبدیل توابع سال دهم ، یازدهم و دوازدهم

کتاب کار ریاضی جامع ۱ حرف آخر – نظام جدید – استاد منتظری

40,000 تومان

ویژگی کتاب کار ریاضی جامع ۱ حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۱۰۰ صفحه
 •  مولف: استاد  عبدالرضا منتظری
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول و دوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل ریاضی رشته تجربی بجز (هندسه یک ، مقاطع مخروطی ، آنالیز ترکیبی و احتمال)

کتاب کار زیست یازدهم حرف آخر – استاد شعبانی و شاکری و روان

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار زیست یازدهم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۱۰۰ صفحه
 •  مولف: استاد رضا شعبانی ، محمد شاکری ، هومن روان
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال دوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل زیست سال یازدهم

کتاب کار زیست دهم حرف آخر – استاد شعبانی و شاکری و روان

35,000 تومان

ویژگی کتاب کار زیست دهم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۱۰۰ صفحه
 •  مولف: استاد رضا شعبانی ، محمد شاکری ، هومن روان
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل زیست سال دهم

کتاب کار شیمی مسائل دهم و یازدهم حرف آخر – استاد شیروانی

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار شیمی مسائل دهم و یازدهم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۶۰ صفحه
 •  مولف: استاد  غلامحسین شیروانی
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول و دوم  متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل مسایل شیمی سال دهم و یازدهم

کتاب کار شیمی مفاهیم دهم و یازدهم حرف آخر – استاد شیروانی

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار شیمی مفاهیم دهم و یازدهم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۶۰ صفحه
 •  مولف: استاد  غلامحسین شیروانی
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول و دوم  متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل مفاهیم شیمی سال دهم و یازدهم