مشاهده همه 9 نتیجه

کتاب زیست در ۱۰۰ دایره حرف آخر – نظام جدید – استاد شعبانی ، شاکری و روان

45,000 تومان

کتاب زیست در ۱۰۰ دایره حرف آخر – نظام جدید:

 • یک جلد کتاب x صفحه
 •  مولف: استاد رضا شعبانی ، محمد شاکری ، هومن روان
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان رشته تجربی کلیه مقاطع ( نظام جدید )
 • پوشش کل زیست شناسی در ۱۰۰ دایره
حراج!
زیست جانوری حرف آخر - نظام جدید - استاد شعبانی و شاکری و روانناموجود

زیست جانوری ۶۰۴۰ حرف آخر – نظام جدید – استاد شعبانی و شاکری و روان

1,680,000 تومان 1,344,000 تومان

ویژگی زیست جانوری حرف آخر – نظام جدید :

 • x حلقه DVD و x جلسه
 •  آموزش و حل تست تمام مباحث زیست انسانی و ژنتیک
 • بررسی خط به خط کتاب درسی
 • مدرس: اساتید شاکری ، شعبانی ، روان
 • قابل استفاده برای: دانش آموزان رشته علوم تجربی(نظام جدید)
 • آموزش به سبک انیمیشن

 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست با الگوها طلایی

 • آموزش مفهومی با انیمیشن و تصویر

حراج!
انسانی و ژنتیک زیست 6040 حرف آخر - نظام جدید - استاد شعبانی و شاکری و روانناموجود

انسانی و ژنتیک زیست ۶۰۴۰ حرف آخر – نظام جدید – استاد شعبانی و شاکری و روان

510,000 تومان 382,000 تومان

ویژگی محصول:

 • x حلقه DVD و x جلسه
 •  آموزش و حل تست تمام مباحث زیست انسانی و ژنتیک
 • بررسی خط به خط کتاب درسی
 • مدرس: اساتید شاکری ، شعبانی ، روان
 • قابل استفاده برای: دانش آموزان رشته علوم تجربی(نظام جدید)
 • آموزش به سبک انیمیشن

 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست با الگوها طلایی

 • آموزش مفهومی با انیمیشن و تصویر

کتاب تست پلاس زیست حرف آخر - نظام جدید و قدیم - استاد شعبانی ، شاکری و روانناموجود

کتاب تست پلاس زیست حرف آخر

ویژگی کتاب کار زیست یازدهم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب — صفحه
 •  مولف: استاد رضا شعبانی ، محمد شاکری ، هومن روان
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان رشته تجربی کلیه مقاطع ( نظام جدید و قدیم )

کتاب کار زیست یازدهم حرف آخر – استاد شعبانی و شاکری و روان

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار زیست یازدهم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۱۰۰ صفحه
 •  مولف: استاد رضا شعبانی ، محمد شاکری ، هومن روان
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال دوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل زیست سال یازدهم

کتاب کار زیست دهم حرف آخر – استاد شعبانی و شاکری و روان

35,000 تومان

ویژگی کتاب کار زیست دهم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۱۰۰ صفحه
 •  مولف: استاد رضا شعبانی ، محمد شاکری ، هومن روان
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل زیست سال دهم
حراج!

هفت الگوی تست زنی زیست حرف آخر

100,000 تومان 20,000 تومان

ویژگی محصول:

 • ۱  حلقه DVD و ۷ جلسه
 •  آموزش هفت الگوی معروف تست زنی زیست شناسی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: اساتید شعبانی ، شاکری ، روان ، منتطری
 • قابل استفاده برای: رشته علوم تجربی
 • آموزش به سبک انیمیشن

 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست با الگوها طلایی

زیست یازدهم حرف آخر

430,000 تومان

ویژگی محصول:

 •  ۱۱ حلقه DVD و ۴۰ جلسه
 •  آموزش و حل تست تمام مباحث زیست یازدهم حرف آخر
 • بررسی خط به خط کتاب درسی
 • مدرس: اساتید شاکری ، شعبانی ، روان
 • قابل استفاده برای:پایه یازدهم رشته علوم تجربی(نظام جدید)
 • آموزش به سبک انیمیشن

 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست با الگوها طلایی

 • آموزش مفهومی با انیمیشن و تصویر

زیست دهم حرف آخر

340,000 تومان

ویژگی محصول:

 •  ۱۱ حلقه DVD و ۴۰ جلسه
 •  آموزش و حل تست تمام مباحث زیست دهم حرف آخر
 • بررسی خط به خط کتاب درسی
 • مدرس: استاد مجتبی محمودی
 • قابل استفاده برای:پایه یازدهم رشته علوم تجربی (نظام جدید)
 • آموزش به سبک انیمیشن

 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست با الگوها طلایی

 • آموزش مفهومی با انیمیشن و تصویر