مشاهده همه 15 نتیجه

فیزیک جامع حرف آخر – دهم ، یازدهم و دوازدهم – استاد کامیار

1,680,000 تومان

ویژگی های پکیج  فیزیک جامع حرف آخر – دهم ، یازدهم و دوازدهم – نظام جدید :

 • ۷ حلقه DVD و ۷ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث موج ، اتمی و هسته ای به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: رشته های تجربی و ریاضی پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی های طلایی موج ، اتمی و هسته ای

فیزیک دوازدهم حرف آخر – موج ، اتمی و هسته ای – نظام جدید – استاد کامیار

370,000 تومان

ویژگی های پکیج فیزیک دوازدم حرف آخر – موج ، اتمی و هسته ای نظام جدید :

 • ۳ حلقه DVD و ۱۳ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث موج ، اتمی و هسته ای به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: رشته های تجربی و ریاضی پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی های طلایی موج ، اتمی و هسته ای

فیزیک دوازدهم حرف آخر – نوسان – نظام جدید

110,000 تومان

ویژگی های پکیج فیزیک دوازدم حرف آخر – نوسان نظام جدید :

 • ۱ حلقه DVD و ۵ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث نوسان به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: رشته های تجربی و ریاضی پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی های طلایی نوسان

فیزیک دوازدهم حرف آخر – دینامیک – نظام جدید

170,000 تومان

ویژگی های پکیج فیزیک دوازدهم حرف آخر – دینامیک نظام جدید :

 • ۲ حلقه DVD و ۸ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث دینامیک به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: کلیه رشته های  پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پست کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی های طلایی دینامیک

فیزیک دوازدهم حرف آخر – حرکت شناسی / سینماتیک – نظام جدید

120,000 تومان

ویژگی های پکیج فیزیک دوازدهم حرف آخر – حرکت شناسی / سینماتیک نظام جدید :

 • ۲ حلقه DVD و ۸ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث سینماتیک به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: کلیه رشته های  پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پست کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی معروف vt

کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – نوسان ( نظام جدید )- استاد کامیار

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – نوسان ( نظام جدید ) :

 • یک جلد کتاب ۶۰ صفحه
 •  مولف: استاد  پیمان کامیار
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال سوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید (تجربی و ریاضی – فیزیک)
 • آموزش کامل  حرکت نوسان سال دوازدهم

کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – دینامیک ( نظام جدید )- استاد کامیار

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – دینامیک ( نظام جدید ) :

 • یک جلد کتاب ۷۰ صفحه
 •  مولف: استاد  پیمان کامیار
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال سوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید (تجربی و ریاضی – فیزیک)
 • آموزش کامل  حرکت دینامیک سال دوازدهم

کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – حرکت شناسی / سینماتیک ( نظام جدید )- استاد کامیار

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – حرکت شناسی / سینماتیک ( نظام جدید ) :

 • یک جلد کتاب ۸۰ صفحه
 •  مولف: استاد  پیمان کامیار
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال سوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید (تجربی و ریاضی – فیزیک)
 • آموزش کامل  حرکت شناسی / سینماتیک سال دوازدهم

کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – موج ، اتمی و هسته ای – استاد پیمان کامیار

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – موج ، اتمی و هسته ای ( نظام جدید ) :

 • یک جلد کتاب ۱۰۰ صفحه
 •  مولف: استاد  پیمان کامیار
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال سوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید (تجربی و ریاضی – فیزیک)
 • آموزش کامل فیزیک دوازدهم  ( موج ، اتمی و هسته ای )

کتاب کار فیزیک یازدهم حرف آخر – استاد پیمان کامیار

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک یازدهم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۶۰ صفحه
 •  مولف: استاد  پیمان کامیار
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل فصل اول ، دوم و چهارم  ( اندازه گیری ، کار و انرژی و دما و گرما ) از فیزیک سال یازدهم

کتاب کار فیزیک دهم حرف آخر – بجز ویژگی ماده – فصل ۱و۲و۴ – استاد پیمان کامیار

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک دهم حرف آخر – بجز ویژگی ماده :

 • یک جلد کتاب ۶۰ صفحه
 •  مولف: استاد  پیمان کامیار
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل فصل اول ، دوم و چهارم  ( اندازه گیری ، کار و انرژی و دما و گرما ) از فیزیک سال دهم

کتاب کار فیزیک دهم حرف آخر – ویژگی ماده – استاد پیمان کامیار

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک دهم حرف آخر – ویژگی ماده :

 • یک جلد کتاب ۲۵ صفحه
 •  مولف: استاد محسن منتظری
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل فصل سوم (ویژگی ماده) از فیزیک سال دهم

فیزیک یازدهم حرف آخر – نظام جدید – رشته تجربی و ریاضی ، فنی

480,000 تومان

پکیج فیزیک یازدهم حرف آخر بجز ویژگی ماده  شامل فصل ۱ و۲ و۴ سال یازدهم تجربی می باشد.

مدرس این پکیج استاد کامیار می باشد.

DVD1:

الکتریسیته ساکن

DVD2:

الکتریسیته جاری

DVD3:

ادامه الکتریسیته جاری

DVD4:

مغناطیس

DVD5 :

الکترومغناطیس

فیزیک دهم حرف آخر بجز ویژگی ماده – فصل ۴,۲,۱ – نظام جدید

340,000 تومان

پکیج فیزیک دهم حرف آخر بجز ویژگی ماده  شامل فصل ۱ و۲ و۴ سال دهم تجربی می باشد.

مدرس این پکیج استاد کامیار می باشد.

DVD1:
اندازه گیری

DVD2:
کار،توان ،انرژی

DVD3:
ادامه کار،توان ،انرژی
دما گرما

DVD4:
ادامه دما گرما