مشاهده همه 6 نتیجه

املا، لغت و واژگان ادبیات فارسی حرف آخر (نظام قدیم)

150,000 تومان

املا، لغت و واژگان ادبیات فارسی حرف آخر >>>

این درس دارای ضریب ۴ در بین تمامی دروس عمومی در آزمون کنکور می باشد. ۵ سوال در کنکور از این مبحث مطرح می شود. این مجموعه ۱۰ حلقه دی وی دی و ۱۲ جلسه آموزش الگویی می باشد. 

قرابت معنایی ادبیات فارسی حرف آخر (نظام قدیم)

180,000 تومان

قرابت معنایی ادبیات فارسی حرف آخر >>>

پکیج قرابت معنایی ادبیات فارسی حرف آخر با تدریس استاد محسن منتظری با رویکرد آموزش فول انیمیشنی و استفاده از الگو و انیمیشن بجای تکنیک  های بسیار زیاد شما را قادر می سازد که به جای حفظ کردن چندین فرمول و تکنیک که هر کدام به شما قدرت پاسخگویی به یک تیپ سوال را می دهد با یادگیری الگو های حرف آخر به تمام تیپ سوالات کنکور پاسخگویی نمایید.

آرایه ادبی ادبیات فارسی حرف آخر (نظام قدیم)

140,000 تومان

آرایه ادبی ادبیات فارسی حرف آخر >>>

پکیج آرایه ادبی ادبیات فارسی حرف آخر با تدریس استاد محسن منتظری با رویکرد آموزش کاملأ انیمیشنی و استفاده از الگو و انیمیشن به جای تکنیک شما را قادر می سازد که به جای حفظ کردن چندین فرمول و تکنیک که هر کدام به شما قدرت پاسخگویی به یک تیپ سوال را می دهد با یادگیری الگوهای حرف آخر به تمام تیپ سوالات کنکور پاسخگویی نمایید.

ادبیات فارسی حرف آخر (نظام قدیم)

760,000 تومان

پکیج کامل ادبیات فارسی حرف آخر >>>

پکیج جامع ادبیات و زبان فارسی حرف آخر با تدریس استاد محسن منتظری با رویکرد آموزش فول انیمیشنی و استفاده از الگو به جای تکنیک شما را قادر می سازد که به جای حفظ کردن چندین فرمول و تکنیک که هر کدام به شما قدرت پاسخگویی به یک تیپ سوال را می دهد با یادگیری الگو های حرف آخر به تمام تیپ سوالات کنکور پاسخگویی نمایید.