مشاهده همه 8 نتیجه

فیزیک جامع حرف آخر (نظام قدیم)

1,530,000 تومان

فیزیک جامع حرف آخر >>>

نام محصول: فیزیک جامع حرف آخر

مدرس: استاد پیمان کامیار

فیزیک جامع حرف آخر شامل: فیزیک اول و دوم/ سینماتیک/ دینامیک/ الکتریسیته ساکن و خازن/ الکتریسیته جاری، مغناطیس و القای الکترومغناطیسی/ نوسان و موج/ فیزیک پیش دانشگاهی ۲.

فیزیک پیش دانشگاهی دوم حرف آخر (نظام قدیم)

380,000 تومان

فیزیک پیش دانشگاهی دوم حرف آخر >>>

فیزیک پیش دانشگاهی دوم که تدریس استاد کامیار است، تمامی مطالب را با استفاده از روش هایی هم چون الگو سازی و شهودی سازی و انیمیشن سازی و با استفاده از نیم کره راست مغز ارائه کرده است. فیزیک پیش دانشگاهی دوم حرف آخر شامل ۶ حلقه DVD و ۱۱ ساعت آموزش الگویی می باشد. 

دینامیک حرف آخر (نظام قدیم)

190,000 تومان

دینامیک حرف آخر >>>

استاد کامیار در پکیج فیزیک دینامیک حرف آخر با استفاده از آموزش فول انیمیشنی و استفاده از الگو به جای فرمول و تکنیک های غیر علمی تمامی مباحث کتاب درسی را خط به خط توضیح خواهند داد و شما تمامی قوانین نیوتن را به صورت فیلم و انیمیشن مشاهده خواهید کرد که در یادگیری مفهومی و همچنین ماندگاری مطالب در نیمکره راست شما بسیار کمک خواهد کرد.

الکتریسیته ساکن و خازن حرف آخر (نظام قدیم)

90,000 تومان

الکتریسیته ساکن و خازن حرف آخر >>>

استاد کامیار مدرس درس فیزیک مبحث الکتریسیته ساکن و خازن حرف آخر را در ۱۳ ساعت با استفاده از الگو سازی و با انیمیشن بصورت عالی تدریس کرده است و به نیاز زمانی و آموزشی داوطلبان کنکور پاسخ داده است و در نهایت برای حل انواع گوناگون سوالات این فصل، تنها یک الگو موسوم به “الگوی بشکه” را ارائه داده است.