قیمت اصلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
قیمت اصلی ۶۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
قیمت اصلی ۵۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
قیمت اصلی ۶۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
سوم ابتدایی حرف آخر

دروس ریاضی، علوم و فارسی پایه سوم را پوشش میدهد. بهترین اسایتد کشور در بخش انتشارات ابتدایی حرف آخر، به مفهومی ترین ورش های آموزشی، سه درس مهم این پایه را تدریس کرده اند.

در تدریس این دروس سه لایه مهم کتاب و مورد نیاز دانش آموزان به خوبی ارائه شده است.

در قدم نخست با جدید ترین مواد آموزشی از قبیل استفاده از فناوری پویانمایی و انیمیشن سازی تمامی سر فصلهای کتاب از پایه با زبان ساده و قابل فهم تدریس می شود.

یعنی پایین ترین سطح ممکن دانش آموزان در نظر گرفته شده تا همه دبستانی ها بتوانند از آن استفاده کنند.

ماجراهای گامباسگولی و ماسگامبولی - سوم ابتدایی جامع (لاماسی ها)

 • تدریس درس های ریاضی، علوم و فارسی سوم دبستان
 • با حضور عمو فیتیله ای ها: علی فروتن و حمید گلی

سوم ابتدایی جامع حرف آخر شامل موارد زیر می‌باشد:

 • فارسی سوم ابتدایی
 • علوم سوم ابتدایی
 • ریاضی سوم ابتدایی

پکیج کامل پایه سوم ابتدایی حرف آخر شامل چه درس‌هایی است؟

1) فارسی سوم ابتدایی حرف آخر

یکی از پکیج‌های درسی پکیج کامل پایه سوم ابتدایی، پکیج فارسی سوم ابتدایی حرف آخر است. این پکیج توسط استاد محسن منتظری تدریس می‌شود. استاد منتظری با استفاده از روش‌های خاص خود مفاهیم درس فارسی را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. پکیج فارسی سوم ابتدایی حرف آخر شامل موضوعات زیر است:

 • فصل اول: نهادها
 • فصل دوم: بهداشت
 • فصل سوم: اخلاق فردی-اجتماعی
 • فصل چهارم: راه زندگی
 • فصل پنجم: هنر و ادب
 • فصل ششم: ایران من
 • فصل هفتم: طبیعت

2) ریاضی سوم ابتدایی حرف آخر

مدرس پکیج ریاضی سوم ابتدایی حرف آخر، استاد امیرحسین نصیری است. استاد نصیری با استفاده از روش‌های خاص و ابتکاری خود مفاهیم ریاضی را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. پکیج ریاضی سوم ابتدایی موضوع‌های زیر را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد:

فصل اول: الگوها

 • حل مسئله: الگویابی
 • شمارش چندتا چندتا
 • ماشین‌های ورودی ــ خروجی
 • ساعت در بعدازظهر
 • الگوهای متقارن

فصل دوم : عددهای چهار رقمی

 • حل مسئله: الگوسازی
 • معرفی عدد هزار
 • ارزش مکانی
 • ارزش پول
 • عددهای تقریبی

فصل سوم: عددهای کسری

 • حل مسئله: رسم شکل
 • کسر
 • کاربرد کسر در اندازه‌گیری
 • تساوی کسرها
 • مقایسه کسرها

فصل چهارم: ضرب و تقسیم

 • حل مسئله: روش‌های نمادین
 • ضرب
 • ضرب عددهای یک رقمی
 • خاصیت‌های ضرب
 • تقسیم

فصل پنجم: محیط و مساحت

 • حل مسئله: زیر مسئله
 • خط، نیم‌خط و پاره‌خط
 • محیط
 • اندازه سطح
 • واحد اندازه‌گیری سطح

فصل ششم: جمع و تفریق

 • حل مسئله: حل مسئله ساده‌تر
 • مقایسه عددها
 • جمع و تفریق
 • جمع در جدول ارزش مکانی
 • تفریق در جدول ارزش مکانی

فصل هفتم: آمار و احتمال

 • حل مسئله: حدس و آزمایش
 • جدول داده‌ها
 • احتمال
 • نمودار دایره‌ای
 • انتخاب نمودار

فصل هشتم: ضرب عددها

 • حل مسئله: حذف حالت‌های نامطلوب
 • ضرب در عدد ۱۰
 • ضرب عددهای یک‌رقمی در چندرقمی
 • محاسبه ضرب
 • تقسیم با باقیمانده

3) علوم سوم ابتدایی حرف آخر

پکیج علوم سوم ابتدایی حرف آخر توسط استاد پیمان کامیار در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. این پکیج شامل موضوعات زیر است:

 • درس اول: زنگ علوم
 • درس دوم: خوراکی‌ها
 • درس سوم: مواد اطراف ما
 • درس چهارم: اندازه‌گیری مواد
 • درس پنجم: آب ماده‌اي با ارزش
 • درس ششم: زندگی ما و آب
 • درس هفتم: نور و مشاهده‌ اجسام
 • درس هشتم: جست‌و‌جو کنیم و بسازیم
 • درس نهم: نیرو همه جا (۱)
 • درس دهم: نیرو همه جا (۲)
 • درس یازدهم: بکاريد و ببينيد
 • درس دوازدهم: هر کدام جاي خود (۱)
 • درس سیزدهم: هر کدام جاي خود (۲)
 • درس چهاردهم: از گذشته تا آينده

پکیج کامل پایه سوم ابتدایی چه ویژگی‌هایی دارد؟

 • حل سوالات مهم هر درس
 • تدریس توسط بهترین اساتید کشور
 • قیمت منحصربه‌فرد
 • آموزش با استفاده از تصاویر و انیمیشن
 • استفاده از روش‌های سرگرم کننده
 • آموزش سطر به سطر کتاب درسی
 • آموزش سه درس ریاضی، علوم و فارسی
 • استفاده از روش‌های ابتکاری و منحصربه‌فرد