قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.