نمایش 14 نتیحه

حراج!
زیست جانوری حرف آخر - نظام جدید - استاد شعبانی و شاکری و روان Out Of Stock

زیست جانوری ۶۰۴۰ حرف آخر – نظام جدید – استاد شعبانی و شاکری و روان

320,000 تومان 240,000 تومان

ویژگی زیست جانوری حرف آخر – نظام جدید :

 • x حلقه DVD و x جلسه
 •  آموزش و حل تست تمام مباحث زیست انسانی و ژنتیک
 • بررسی خط به خط کتاب درسی
 • مدرس: اساتید شاکری ، شعبانی ، روان
 • قابل استفاده برای: دانش آموزان رشته علوم تجربی(نظام جدید)
 • آموزش به سبک انیمیشن

 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست با الگوها طلایی

 • آموزش مفهومی با انیمیشن و تصویر

حراج!
انسانی و ژنتیک زیست 6040 حرف آخر - نظام جدید - استاد شعبانی و شاکری و روان Out Of Stock

انسانی و ژنتیک زیست ۶۰۴۰ حرف آخر – نظام جدید – استاد شعبانی و شاکری و روان

510,000 تومان 382,000 تومان

ویژگی محصول:

 • x حلقه DVD و x جلسه
 •  آموزش و حل تست تمام مباحث زیست انسانی و ژنتیک
 • بررسی خط به خط کتاب درسی
 • مدرس: اساتید شاکری ، شعبانی ، روان
 • قابل استفاده برای: دانش آموزان رشته علوم تجربی(نظام جدید)
 • آموزش به سبک انیمیشن

 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست با الگوها طلایی

 • آموزش مفهومی با انیمیشن و تصویر

املا لغات و واژگان حرف آخر- نظام جدید – استاد محسن منتظری

160,000 تومان

ویژگی محصول املا لغات و واژگان حرف آخر- نظام جدید:

 • x حلقه DVD و x جلسه
 •  آموزش کامل و دقیق املاء ، لغت و واژگان سال دهم و یازدهم و دوازدهم
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد محسن منتظری
 • قابل استفاده برای: ( عمومی ) کلیه رشته های نظری نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و داستان سازی
 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست ها سالهای قبل

تاریخ ادبیات حرف آخر – نظام جدید – استاد محسن منتظری

120,000 تومان

ویژگی محصول تاریخ ادبیات حرف آخر – نظام جدید:

 • ۲ حلقه DVD و ۹ جلسه
 •  آموزش کامل و دقیق تاریخ ادبیات سال دهم و یازدهم و دوازدهم
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد محسن منتظری
 • قابل استفاده برای: ( عمومی ) کلیه رشته های نظری نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و داستان سازی
 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست ها با الگوها

ارایه ادبی حرف آخر نظام جدید – استاد محسن منتظری

150,000 تومان

ویژگی محصول ارایه های ادبی حرف آخر نظام جدید:

 • ۳ حلقه DVD و ۱۰ جلسه
 •  آموزش کامل و دقیق آرایه های ادبی سال دهم و یازدهم و دوازدهم
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد محسن منتظری
 • قابل استفاده برای: ( عمومی ) کلیه رشته های نظری نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن
 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست ها با الگوها

زبان فارسی ادبیات حرف آخر نظام جدید – استاد محسن منتظری

170,000 تومان

ویژگی محصول زبان فارسی ادبیات حرف آخر نظام جدید:

 • ۳ حلقه DVD و ۱۰ جلسه
 •  آموزش کامل و دقیق زبان فارسی سال دهم و یازدهم و دوازدهم
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد محسن منتظری
 • قابل استفاده برای: ( عمومی ) کلیه رشته های نظری نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن
 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست ها با الگوها

ریاضی ۱ دهم حرف اخر ( تشریحی )

460,000 تومان

درباره ریاضی ۱ دهم حرف اخر ( تشریحی ) >>>

پکیج ریاضی ۱ دهم حرف اخر ( تشریحی ) که تالیف استاد مهران قاسمی که در این پست جهت تهیه آماده شده است شامل توضیحات کامل و آموزش قدم به قدم و الگویی با استفاده از انیمیشن می باشد.

که شامل :

 تابع – توان‌های گویا و عبارت‌های جبری – مجموعه، الگو و دنباله – آمار و احتمال – معادله ها و نامعادله ها – مثلثات

فیزیک دوازدهم حرف آخر – موج ، اتمی و هسته ای – نظام جدید – استاد کامیار

370,000 تومان

ویژگی های پکیج فیزیک دوازدم حرف آخر – موج ، اتمی و هسته ای نظام جدید :

 • ۳ حلقه DVD و ۱۳ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث موج ، اتمی و هسته ای به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: رشته های تجربی و ریاضی پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی های طلایی موج ، اتمی و هسته ای

فیزیک دوازدهم حرف آخر – نوسان – نظام جدید

110,000 تومان

ویژگی های پکیج فیزیک دوازدم حرف آخر – نوسان نظام جدید :

 • ۱ حلقه DVD و ۵ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث نوسان به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: رشته های تجربی و ریاضی پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی های طلایی نوسان

فیزیک دوازدهم حرف آخر – دینامیک – نظام جدید

170,000 تومان

ویژگی های پکیج فیزیک دوازدهم حرف آخر – دینامیک نظام جدید :

 • ۲ حلقه DVD و ۸ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث دینامیک به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: کلیه رشته های  پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پست کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی های طلایی دینامیک

فیزیک دوازدهم حرف آخر – حرکت شناسی / سینماتیک – نظام جدید

120,000 تومان

ویژگی های پکیج فیزیک دوازدهم حرف آخر – حرکت شناسی / سینماتیک نظام جدید :

 • ۲ حلقه DVD و ۸ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث سینماتیک به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: کلیه رشته های  پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پست کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی معروف vt

عربی دهم ، یازدهم و دوازدهم حرف آخر – استاد واعظی

690,000 تومان

ویژگی محصول عربی دهم ، یازدهم و دوازدهم حرف آخر – نظام جدید :

 • ۴  حلقه DVD و ۱۶ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق عربی به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد محمد واعظی
 • قابل استفاده برای: کلیه رشته های نظری پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم (سال اول و دوم و سوم متوسطه دوم )
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه

 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست با الگوها طلایی

کتاب کار فیزیک یازدهم حرف آخر – استاد پیمان کامیار

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک یازدهم حرف آخر :

 • یک جلد کتاب ۶۰ صفحه
 •  مولف: استاد  پیمان کامیار
 •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش کامل فصل اول ، دوم و چهارم  ( اندازه گیری ، کار و انرژی و دما و گرما ) از فیزیک سال یازدهم

قرابت معنایی نظام جدید حرف آخر

180,000 تومان

ویژگی محصول:

 • ۵  حلقه DVD و ۹ جلسه
 •  آموزش کامل و دقیق قرابت معنایی سال دهم و یازدهم و دوازدهم
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد محسن منتظری
 • قابل استفاده برای: ( عمومی ) کلیه رشته های نظری نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن
 • جمع بندی با نقشه راه

 • حل تست ها با الگوها