مشاهده همه 4 نتیجه

فیزیک جامع حرف آخر – دهم ، یازدهم و دوازدهم – استاد کامیار

1,680,000 تومان

ویژگی های پکیج  فیزیک جامع حرف آخر – دهم ، یازدهم و دوازدهم – نظام جدید :

 • ۷ حلقه DVD و ۷ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث موج ، اتمی و هسته ای به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: رشته های تجربی و ریاضی پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی های طلایی موج ، اتمی و هسته ای

فیزیک دوازدهم حرف آخر – موج ، اتمی و هسته ای – نظام جدید – استاد کامیار

370,000 تومان

ویژگی های پکیج فیزیک دوازدم حرف آخر – موج ، اتمی و هسته ای نظام جدید :

 • ۳ حلقه DVD و ۱۳ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث موج ، اتمی و هسته ای به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: رشته های تجربی و ریاضی پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی های طلایی موج ، اتمی و هسته ای

فیزیک دوازدهم حرف آخر – نوسان – نظام جدید

110,000 تومان

ویژگی های پکیج فیزیک دوازدم حرف آخر – نوسان نظام جدید :

 • ۱ حلقه DVD و ۵ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث نوسان به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: رشته های تجربی و ریاضی پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پشت کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی های طلایی نوسان

فیزیک دوازدهم حرف آخر – دینامیک – نظام جدید

170,000 تومان

ویژگی های پکیج فیزیک دوازدهم حرف آخر – دینامیک نظام جدید :

 • ۲ حلقه DVD و ۸ جلسه آموزش
 •  آموزش کامل و دقیق مبحث دینامیک به کمک الگو تست زنی
 • بررسی تست های سالهای قبل کنکور سراسری
 • مدرس: استاد پیمان کامیار
 • قابل استفاده برای: کلیه رشته های  پایه دوازدهم  (سال سوم متوسطه دوم ) و پست کنکوری های نظام جدید
 • آموزش به سبک انیمیشن و الگو و به کمک نقشه راه
 • + جزوه رایگان
 • جمع بندی با نقشه راه
 • حل تست با الگوی های طلایی دینامیک