آنالیز ترکیبی و احتمال حرف آخر (نظام قدیم)

250,000 تومان

آنالیز ترکیبی و احتمال حرف آخر >>>

آنالیز ترکیبی و احتمال حرف آخر جز دروسی است که کستردگی بسیار بالایی دارد که باعث می شود داوطلبان در هنگام حل سوالات دچار مشکل شوند در حالی که در انتشارات حرف آخر کل حالات مختلف سوالات با الگوی ساده (فول انیمیشن) و قانون کلی حل می شود.

12 در انبار

آنالیز ترکیبی و احتمال حرف آخر
آنالیز ترکیبی و احتمال حرف آخر (نظام قدیم)

250,000 تومان