ریاضی ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر – استاد منتظری – رشته تجربی

1,210,000 تومان 968,000 تومان

ویژگی پکیج ریاضی ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر – استاد منتظری :

  •  ۶ حلقه DVD و ۵۰ ساعت
  • آموزش پایه ای و مفهومی ریاضیات دهم و یازدهم به صورت شهودی و در قالب الگو های طلایی
  •  عدم نیاز به حفظ و تکرار فرمول های متنوع و فرّار ریاضی
  • حل تمامی تست های کنکور سراسری ۱۰ سال اخیر
  •  آموزش تعاملی با حضور استادیار به منظور رفع ابهامات احتمالی
  •  آموزش کامل ریاضی نظام جدید (دهم و یازدهم و دوازدهم) در حداقل زمان ممکن
ریاضی ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر - استاد منتظری - رشته تجربی
ریاضی ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر – استاد منتظری – رشته تجربی

1,210,000 تومان 968,000 تومان