زبان انگلیسی ۶۰۴۰

(دیدگاه 1 کاربر)

470,000 تومان 376,000 تومان

۲ حلقه DVD

تدریس الگویی و حل تست

مدرس: استاد مجتبی محمودی

قابل استفاده برای: کلیه رشته ها (نظام جدید)

جمع بندی با نقشه راه

آموزش مفهومی با انیمیشن و تصویر

پکیج زبان انگلیسی ۶۰۴۰ حرف آخر
زبان انگلیسی ۶۰۴۰

470,000 تومان 376,000 تومان