زیست جانوری ۶۰۴۰ حرف آخر – نظام جدید – استاد شعبانی و شاکری و روان

1,680,000 تومان 1,344,000 تومان

ویژگی زیست جانوری حرف آخر – نظام جدید :

  • x حلقه DVD و x جلسه
  •  آموزش و حل تست تمام مباحث زیست انسانی و ژنتیک
  • بررسی خط به خط کتاب درسی
  • مدرس: اساتید شاکری ، شعبانی ، روان
  • قابل استفاده برای: دانش آموزان رشته علوم تجربی(نظام جدید)
  • آموزش به سبک انیمیشن

  • جمع بندی با نقشه راه

  • حل تست با الگوها طلایی

  • آموزش مفهومی با انیمیشن و تصویر

در انبار موجود نمی باشد