زیست شناسی ۶۰۴۰

(دیدگاه 1 کاربر)

1,680,000 تومان 1,344,000 تومان

مباحث پکیج زیست ۶۰۴۰ 

  • زیست انسانی و ژنتیک ۶۰۴۰
  • زیست جانوری ۶۰۴۰
  • زیست گیاهی نظام جدید
  • کتاب زیست در دایره ۶۰۴۰

۱۲ حلقه DVD

۷۰ ساعت تدریس و حل تست

زیست شناسی 6040
زیست شناسی ۶۰۴۰

1,680,000 تومان 1,344,000 تومان