زیست شناسی ۶۰۴۰

امتیاز 1.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

1,680,000 تومان 1,344,000 تومان

مباحث پکیج زیست ۶۰۴۰ 

  • زیست انسانی و ژنتیک ۶۰۴۰
  • زیست جانوری ۶۰۴۰
  • زیست گیاهی نظام جدید
  • کتاب زیست در دایره ۶۰۴۰

۱۲ حلقه DVD

۷۰ ساعت تدریس و حل تست