سینماتیک حرف آخر (نظام قدیم)

140,000 تومان

سینماتیک حرف آخر >>>

مبحث سینماتیک حرف آخر در کنکور ۳ الی ۴ تست را شامل می شود. سینماتیک حرف آخر ۸ جلسه است. نمودار v-t تنها الگویی است که تمام سوالات حرکت شناسی را حل می کند.

13 در انبار

سینماتیک حرف آخر
سینماتیک حرف آخر (نظام قدیم)

140,000 تومان