شیمی ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر

1,290,000 تومان 1,032,000 تومان

ویژگی پکیج شیمی ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر – استاد شیروانی:

  •  ۶ حلقه DVD و ۲۷ ساعت
  • آموزش پایه ای و مفهومی شیمی دهم و یازدهم به صورت شهودی و در قالب الگو های طلایی
  • عدم نیاز به حفظ و تکرار فرمول ها و مطالب متنوع و فرّار شیمی
  • حل تمامی تست های کنکور سراسری ۱۰ سال اخیر
  •  آموزش تعاملی با حضور استادیار به منظور رفع ابهامات احتمالی
  •  آموزش کامل شیمی نظام جدید (دهم و یازدهم و دوازدهم ) در حداقل زمان ممکن
شیمی 6040 نظام جدید حرف آخر
شیمی ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر

1,290,000 تومان 1,032,000 تومان