فیزیک دهم ویژگی ماده حرف آخر

110,000 تومان 88,000 تومان

پکیج فیزیک دهم فصل ۳حرف آخر تنها ۲ دی وی دی می باشد.

DVD1: ویژگی های فیزیکی مواد

DVD2: ادامه  ویژگی های فیزیکی مواد

فیزیک دهم ویژگی ماده حرف آخر
فیزیک دهم ویژگی ماده حرف آخر

110,000 تومان 88,000 تومان


تخفیف ویژه حرف اخر