فیزیک دهم ویژگی ماده حرف آخر

110,000 تومان 77,000 تومان

پکیج فیزیک دهم فصل ۳حرف آخر تنها ۲ دی وی دی می باشد.

DVD1: ویژگی های فیزیکی مواد

DVD2: ادامه  ویژگی های فیزیکی مواد

فیزیک دهم ویژگی ماده حرف آخر
فیزیک دهم ویژگی ماده حرف آخر

110,000 تومان 77,000 تومان

اعمال خودکار تخفیف درصدی و پله ای روی سبد خرید

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید محصول