فیزیک دهم ویژگی ماده حرف آخر

90,000 تومان

پکیج فیزیک دهم فصل ۳حرف آخر تنها ۲ دی وی دی می باشد.

DVD1: ویژگی های فیزیکی مواد

DVD2: ادامه  ویژگی های فیزیکی مواد