فیزیک پیش دانشگاهی دوم حرف آخر (نظام قدیم)

380,000 تومان

فیزیک پیش دانشگاهی دوم حرف آخر >>>

فیزیک پیش دانشگاهی دوم که تدریس استاد کامیار است، تمامی مطالب را با استفاده از روش هایی هم چون الگو سازی و شهودی سازی و انیمیشن سازی و با استفاده از نیم کره راست مغز ارائه کرده است. فیزیک پیش دانشگاهی دوم حرف آخر شامل ۶ حلقه DVD و ۱۱ ساعت آموزش الگویی می باشد. 

7 در انبار

فیزیک پیش دانشگاهی دوم حرف آخر
فیزیک پیش دانشگاهی دوم حرف آخر (نظام قدیم)

380,000 تومان