فیزیک یازدهم حرف آخر

480,000 تومان

پکیج فیزیک یازدهم حرف آخر بجز ویژگی ماده شامل فصل ۱ و۲ و۴ سال یازدهم تجربی می باشد.

مدرس این پکیج استاد کامیار می باشد.

DVD1:

الکتریسیته ساکن

DVD2:

الکتریسیته جاری

DVD3:

ادامه الکتریسیته جاری

DVD4:

مغناطیس

DVD5 :

الکترومغناطیس