فیزیک یازدهم حرف آخر

(دیدگاه کاربر 2)

610,000 تومان 427,000 تومان

مدرس این پکیج استاد کامیار می باشد.

الکتریسیته ساکن

الکتریسیته جاری

ادامه الکتریسیته جاری

مغناطیس

الکترومغناطیس

فیزیک یازدهم حرف آخر
فیزیک یازدهم حرف آخر

610,000 تومان 427,000 تومان

اعمال خودکار تخفیف درصدی و پله ای روی سبد خرید

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید محصول