فیزیک ۶۰۴۰

1,160,000 تومان 928,000 تومان

مدرس: استاد کامیار

۸ حلقه DVD

۴۰ ساعت تدریس و حل تست

کتاب کار رایگان ارسال می شود.