مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر

(1 بررسی مشتری)

تماس بگیرید

  • ۱۰ ساعت
  •  آموزش و حل تست تمام مباحث مثلثات و ترکیب و تبدیل توابع
  •  آخرین DVD شامل یک ساعت نمونه تدریس از تمامی دروس
  •  آموزش پایه ای و مفهومی مثلثات به صورت شهودی و در قالب فقط یک الگو

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید