مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

  •  1 حلقه DVD و ۱۰ ساعت
  •  آموزش و حل تست تمام مباحث مثلثات و ترکیب و تبدیل توابع
  •  آخرین DVD شامل یک ساعت نمونه تدریس از تمامی دروس
  •  آموزش پایه ای و مفهومی مثلثات به صورت شهودی و در قالب فقط یک الگو
40% تخفیف ویژه متوسطه دوم
مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر
مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید