مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر

100,000 تومان 70,000 تومان

  •  ۲ حلقه DVD و ۱۰ ساعت
  •  آموزش و حل تست تمام مباحث مثلثات و ترکیب و تبدیل توابع
  •  آخرین DVD شامل یک ساعت نمونه تدریس از تمامی دروس
  •  آموزش پایه ای و مفهومی مثلثات به صورت شهودی و در قالب فقط یک الگو
مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر
مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر

100,000 تومان 70,000 تومان

اعمال خودکار تخفیف درصدی و پله ای روی سبد خرید

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید محصول