شیمی مسائل حرف آخر (نظام قدیم)

460,000 تومان

شیمی مسائل حرف آخر >>>

فقط در ۱۴ جلسه بر شیمی مسائل مسلط شوید. یعنی در ۴ روز می‌توانید پرونده یادگیری مسایل شیمی را ببندید و در زمان مانده به کنکور مسئله حل کنید و مسلط شوید، سرعت خود را افزایش دهید.

10 در انبار

شیمی مسائل حرف آخر
شیمی مسائل حرف آخر (نظام قدیم)

460,000 تومان