کتاب تیک آخر لغات زبان انگلیسی نظام جدید حرف آخر

30,000 تومان

ویژگی محصول:
• یک جلد کتاب ۱۵۰ صفحه
• مولف: اساتید مجتبی محمودی ، آمنه جعفری
• قابل استفاده برای: کلیه رشته های نظری (نظام جدید)
• در بر گیرنده تمام لغات سه سال
• آزمون درس به درس با پاسخ کاملا تشریحی
• لغات خارج از کتاب کنکور با مثال آموزشی