کتاب کار زیست دهم حرف آخر – استاد شعبانی و شاکری و روان

40,000 تومان

ویژگی کتاب کار زیست دهم حرف آخر :

  • یک جلد کتاب ۱۰۰ صفحه
  •  مولف: استاد رضا شعبانی ، محمد شاکری ، هومن روان
  •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید
  • آموزش کامل زیست سال دهم
کتاب کار زیست دهم حرف آخر - استاد شعبانی ، شاکری و روان
کتاب کار زیست دهم حرف آخر – استاد شعبانی و شاکری و روان

40,000 تومان