کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – حرکت شناسی / سینماتیک ( نظام جدید )- استاد کامیار

40,000 تومان

ویژگی کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – حرکت شناسی / سینماتیک ( نظام جدید ) :

  • یک جلد کتاب ۸۰ صفحه
  •  مولف: استاد  پیمان کامیار
  •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال سوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید (تجربی و ریاضی – فیزیک)
  • آموزش کامل  حرکت شناسی / سینماتیک سال دوازدهم
کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر - حرکت شناسی / سینماتیک ( نظام جدید )- استاد کامیار
کتاب کار فیزیک دوازدهم حرف آخر – حرکت شناسی / سینماتیک ( نظام جدید )- استاد کامیار

40,000 تومان