کتاب کار قرابت معنایی نظام جدید و قدیم حرف آخر – استاد محسن منتظری

45,000 تومان

ویژگی کتاب کار قرابت معنایی نظام جدید و قدیم حرف آخر :

  • یک جلد کتاب ۵۰ صفحه
  •  مولف: استاد محسن منتظری
  •  قابل استفاده برای:دانش آموزان دوره متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید و قدیم
  • آموزش کامل قرابت معنایی نظام جدید و قدیم
کتاب کار قرابت معنایی نظام جدید و قدیم حرف آخر - استاد محسن منتظری
کتاب کار قرابت معنایی نظام جدید و قدیم حرف آخر – استاد محسن منتظری

45,000 تومان

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید