کتاب کار مثلثات و ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر – نظام جدید و قدیم – استاد منتظری

30,000 تومان

ویژگی کتاب کار مثلثات و ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر :

  • یک جلد کتاب ۳۰ صفحه
  •  مولف: استاد  عبدالرضا منتظری
  •  قابل استفاده برای:دانش آموزان سال اول و دوم و سوم متوسطه دوم و پشت کنکوری های نظام جدید و قدیم رشته تجربی
  • آموزش کامل مثلثات و ترکیب و تبدیل توابع سال دهم ، یازدهم و دوازدهم
کتاب کار مثلثات و ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر - استاد منتظری
کتاب کار مثلثات و ترکیب و تبدیل توابع حرف آخر – نظام جدید و قدیم – استاد منتظری

30,000 تومان