۵ روز با حرف آخر

(دیدگاه کاربر 8)

600,000 تومان 35,000 تومان

شامل ۵ حلقه dvd

۳۰ ساعت آموزش

۵ تا ازمونک

یک آزمون جامع که در انتهای پروژه

15 درصد کنکور را شامل می شود.

5 روز با حرف آخر
۵ روز با حرف آخر

600,000 تومان 35,000 تومان