عربی تخصصی انسانی حرف آخر

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

  • 6 حلقه dvd آموزشی
  • پوشش کامل عربی رشته انسانی
  • تقریبا 45 ساعت آموزش و حل تست کنکور

پکیج کامل عربی تخصصی رشته انسانی اکنون توسط آقای محمد واعظی ضبط شده است.

نکات مهم:
۱- این مجموعه ۸۰٪ با مجموعه عربی جامع تجربی و ریاضی هم پوشانی دارد؛ و به مباحث مختلف مطالبی مخصوص رشته انسانی اضافه گردیده است.
۲- قسمت های مخصوص رشته انسانی به صورت مجزا قابل ارائه و فروش نمی باشد.
۳- دوستانی که عربی تجربی و ریاضی را خریده اند نباید این مجموعه را تهیه کنند.

خرید کنید اطلاعات بیشتر