پکیج کامل 6040 حرف آخر

(5 بررسی مشتری)

تماس بگیرید

مدرسان: اساتید حرف آخر
بستر نمایش: DVD & VOD
زمان تدریس: 300 ساعت آموزش + 300 ساعت آزمون
قیمت تک درس: لیست قیمت 6040

 

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید