پکیج کامل 6040 حرف آخر

(دیدگاه کاربر 5)

۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان

مدرسان: اساتید حرف آخر
بستر نمایش: DVD & VOD
زمان تدریس: 300 ساعت آموزش + 300 ساعت آزمون
قیمت تک درس: لیست قیمت 6040

 

صاف
پکیج کامل 6040 حرف آخر
پکیج کامل 6040 حرف آخر

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید