مقاطع مخروطی ریاضی حرف آخر (نظام قدیم)

230,000 تومان

مقاطع مخروطی ریاضی حرف آخر >>>

مقاطع مخروطی و هندسه مختصاتی شامل ۲ حلقه دی وی دی و ۶ جلسه و ۱۳ ساعت آموزش می باشد. که کد دار می باشد و فقط روی یک سیستم قابل اجرا می باشد.

5 در انبار

مقاطع مخروطی استاد منتظری
مقاطع مخروطی ریاضی حرف آخر (نظام قدیم)

230,000 تومان