مقاطع مخروطی حرف آخر (نظام قدیم)

190,000 تومان

مقاطع مخروطی حرف آخر >>>

هندسه مختصاتی و مقاطع مخروطی ۲ دی وی دی ۶ جلسه تدریس الگویی و ۱۳ ساعت آموزش می باشد. 

همچنین مقاطع مخروطی تجربی انتشارات حرف آخر دارای جزوه سوالات و تست نیز می باشد.

6 در انبار

مقاطع مخروطی حرف آخر
مقاطع مخروطی حرف آخر (نظام قدیم)

190,000 تومان