علوم هشتم حرف آخر

(دیدگاه کاربر 2)

1,390,000 تومان 695,000 تومان

مدرس: آقایان شعبانی، شاکری، کامیار، محسن منتظری و شیروانی

تدریس 15 فصل از کتاب

علوم هشتم حرف آخر
علوم هشتم حرف آخر

1,390,000 تومان 695,000 تومان

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید