پکیج کامل نهم حرف آخر

۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع نهم حرف آخر شامل دروس علوم، ریاضی، ادبیات، زبان و پیام های آسمانی است.

شامل مشاوره و برنامه ریزی درسی

50% تخفیف ویژه متوسطه اول
پکیج کامل نهم حرف آخر
پکیج کامل نهم حرف آخر

۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید