ادبیات جامع رشته انسانی حرف آخر

(دیدگاه کاربر 6)

۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان

  • 19 حلقه DVD آموزشی
  • آموزش 100 درصد ادبیات عمومی و اختصاصی انسانی
  • آموزش ادبیات در 90 ساعت با الگو و تصویر سازی
  • مکمل ادبیات (آرایه و قرابت)
  • مکمل ادبیات (قافیه و عروض)
ادبیات جامع رشته انسانی حرف آخر
ادبیات جامع رشته انسانی حرف آخر

۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید

شناسه محصول: ادبیات رشته انسانی - متوسطه دوم - با کتاب کارها دسته: