علوم نهم حرف آخر

امتیاز 3.89 از 5 امتیاز 9 مشتری
(دیدگاه کاربر 9)

 • مواد و نقش آنها در زندگی
 • رفتار اتم ها با یک دیگر
 • به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
 • حرکت چیست
 • نیرو
 • زمین ساخت ورقه ای
 • آثاری از گذشته زمین
 • فشار و آثار آن
 • ماشین ها
 • نگاهی به فضا
 • گوناگونی جانداران
 • دنیای گیاهان
 • جانوران بی مهره
 • جانوران مهره دار
 • با هم زیستن