علوم نهم حرف آخر

(دیدگاه کاربر 19)

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

مدرس: استاد شیروانی – کامیار – شعبانی – شاکری – محسن منتظری

 • مواد و نقش آنها در زندگی
 • رفتار اتم ها با یک دیگر
 • به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
 • حرکت چیست
 • نیرو
 • زمین ساخت ورقه ای
 • آثاری از گذشته زمین
 • فشار و آثار آن
 • ماشین ها
 • نگاهی به فضا
 • گوناگونی جانداران
 • دنیای گیاهان
 • جانوران بی مهره
 • جانوران مهره دار
 • با هم زیستن
علوم نهم حرف آخر
علوم نهم حرف آخر

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید