ریاضی هفتم حرف آخر

(دیدگاه کاربر 4)

۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

مدرس: استاد قاسمی

  • فصل اول: راهبردهای حل مسئله
  • فصل دوم: عددهای صحیح
  • فصل سوم: جبر و معادله
  • فصل چهارم: هندسه و استدلال
  • فصل پنجم: شمارنده‌ها و اعداد اول
  • فصل ششم: سطح و حجم
  • فصل هفتم: توان و جذر
  • فصل هشتم: بردار و مختصات
  • فصل نهم: آمار و احتمال
ریاضی هفتم حرف آخر
ریاضی هفتم حرف آخر

۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید