جامعه شناسی جامع کنکور حرف آخر

(دیدگاه کاربر 7)

۶۷۰,۰۰۰ تومان

مدرس:  عابد حدودی
تعداد DVD: 3 حلقه
روش تدریس: انیمیشن و الگو
زمان تدریس: تقریبا 30 ساعت
جامع شناسی جامع کنکور انسانی حرف آخر
جامعه شناسی جامع کنکور حرف آخر

۶۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید