جامعه شناسی جامع کنکور حرف آخر

(دیدگاه 8 کاربر)

۷۹۰,۰۰۰ تومان

مدرس:  عابد حدودی
بستر نمایش: VOD
روش تدریس: انیمیشن و الگو
زمان تدریس: تقریبا 30 ساعت
جامع شناسی جامع کنکور انسانی حرف آخر
جامعه شناسی جامع کنکور حرف آخر

۷۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید