مکمل دینی یازدهم و دوازدهم حرف آخر

مکمل دینی یازدهم و دوازدهم حرف آخر

این پکیج تکمیل کننده منبع دین و زندگی سال های ۱۱ هم و ۱۲ هم است. که در قالب یک حلقه dvd ارائه شده است. و دیگر نیازی نیست که دانش آموزان اقدام به تهیه منابع جدید کنند. با تهیه این محصول منابع شما بروز شده و نیازی به تهیه دوباره منابع و هزینه اضافه نیست.

تخفیف خودکار روی محصول اعمال می شود

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور بعد از خرید