مثلثات و ترکیب توابع حرف آخر (نظام قدیم)

100,000 تومان

مثلثات حرف آخر >>>

تمامی مباحث از جمله روابط مثلثاتی، نمودارها به صورت انیمیشن و در قالب الگوهای ترمینال و عقربه n سر آموزش داده شده اند. مثلثات و ترکیب توابع حرف آخر شامل ۵ حلقه دی وی دی و ۱۰ ساعت تدریس است که بدون کد می باشد و روی هر سیستمی قابل اجرا می باشد. همچنین دارای جزوه نیز می باشد.

15 در انبار

مثلثات و ترکیب توابع حرف آخر
مثلثات و ترکیب توابع حرف آخر (نظام قدیم)

100,000 تومان