بعد از خرید پکیج مشاورای حر ف اخر پیگیر دانش اموز میشوند در مورد برنامه ریزی و تدریس ها و اشکال ها؟

از من بپرسدسته بندی: سوالاتبعد از خرید پکیج مشاورای حر ف اخر پیگیر دانش اموز میشوند در مورد برنامه ریزی و تدریس ها و اشکال ها؟
Zahra 4 سال قبل

بعد از خرید پکیج مشاورای حر ف اخر پیگیر دانش اموز میشوند در مورد برنامه ریزی و تدریس ها و اشکال ها؟

1 پاسخ
علی معتمدی نیا عضو سایت 4 سال قبل

سلام وقت بخیر 
بلی حتما برای مشاوره و برنامه ریزی با تیم رتبه برتر در ارتباط باشید. 
https://harfeakhar.cc/moshavere-arshad-harfeakhar/