%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87

از من بپرسدسته بندی: سوالات%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87
مهدی چراغی 4 سال قبل

سلام کتاب زیست دایره حرف اخر چند صفحه هست و جایی برای وارد کردن نکات داره و اینکه رنگی هستش؟

1 پاسخ
علی معتمدی نیا عضو سایت 4 سال قبل

سلام تقریبا 250 صفحه هستش
بلی داره 
رنگی نیستش.