سلام وقتتون بخیر ببخشید ی سوال داشتم اینکه اساتید حرف آخر تا حالا از این همایشای نزدیک کنکور که کل درس رو تو ۷ – ۸ ساعت مرور میکنن ضبط کردن؟

از من بپرسسلام وقتتون بخیر ببخشید ی سوال داشتم اینکه اساتید حرف آخر تا حالا از این همایشای نزدیک کنکور که کل درس رو تو ۷ – ۸ ساعت مرور میکنن ضبط کردن؟