فیزیک

محمد 3 سال قبل

شخصی به مدت ۳۰ دقیق با سرعت ۱۰ متر برثانیه در حرکت است . این شخص چه مسافتی را طی کرده است؟

1 پاسخ
علی معتمدی نیا عضو سایت 3 سال قبل

سلام
محاسبه و بیان سرعت با کمک فرمول v = s ÷ t انجام می شود
زمان را در 60 ضرب کرده و زمان را به ثانیه تبدیل میکنیم. 
بعد طبق فرمول برای محاسبه مسافت سرعت را در زمان ضرب میکنیم.
مسافت = 18000 متر یا 18 کیلومتر 
موفق باشید.