فیزیک

محمد 5 ماه قبل

شخصی به مدت ۳۰ دقیق با سرعت ۱۰ متر برثانیه در حرکت است . این شخص چه مسافتی را طی کرده است؟

1 پاسخ
علی معتمدی نیا عضو سایت 5 ماه قبل

سلام
محاسبه و بیان سرعت با کمک فرمول v = s ÷ t انجام می شود
زمان را در ۶۰ ضرب کرده و زمان را به ثانیه تبدیل میکنیم. 
بعد طبق فرمول برای محاسبه مسافت سرعت را در زمان ضرب میکنیم.
مسافت = ۱۸۰۰۰ متر یا ۱۸ کیلومتر 
موفق باشید.